Muistisairaudet – kansanterveydellinen haaste

Muistisairaudet ovat Suomessa kansanterveydellinen haaste, sillä suurten ikäluokkien ikääntyessä lähivuosina tulee myös muistisairaiden ihmisten lukumäärä kasvamaan huomattavasti. Muistisairaudet ovat erityisesti ikääntyvien ihmisten sairauksia ja ne ovat kansantauteja aivan samalla tavalla kuin sydän- ja verisuonitauditkin. Alueilla, jossa asuu paljon vanhempaa väestöä, on myös paljon muistisairaita. Tällä hetkellä Suomessa on diagnosoitu noin 193 000 muistisairasta ihmistä ja näistä reilut 90 000 sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Osa muistisairauksista jää aina diagnosoimatta ja osa muistihäiriöistä laitetaan vanhuuden piikkiin. Työikäisiä sairastuneista on noin 7000 – 10 000. Mikä on muistisairaus? Muistisairaus on sairaus, joka heikentää muistia sekä muita aivojen muistinkäsittelyn osa-alueita. Sairaus rappeuttaa aivoja ja sen myötä ihmisen toimintakyky heikkenee laaja-alaisesti. Kun muistisairaus etenee, niin tuloksen on useimmiten dementia. Yleisimmät muistisairaudet Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti ja sitä sairastaa kaikista muistisairaista noin 60 – 70 %. Muita muistisairauksia ovat aivoverenkiertosairaus, Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus sekä Lewyn kappale -tauti. Alzheimerin tauti Alzheimerin taudin ensimmäiset […]

Lue lisää...